Przepusty drogowe

Przepusty drogowe są bardzo ważnym elementem infrastruktury komunikacyjnej.  Tylko na polskich drogach jest ich kilkadziesiąt tysięcy. Ich znaczenie będzie nadal rosło przede wszystkim ze względu na przepisy ochrony środowiska.

Zastosowanie przepustów:

  • przejścia dla zwierząt,
  • przejścia dla pieszych,
  • przejścia kanałów technologicznych, cieków wodnych, sanitarnych, kanałów zbiorczych, tunele.


Prefabrykowane elementy przepustów drogowych są produkowane w oparciu o katalog „PRZEPUSTY DROGOWE - PRZEPUSTY DROGOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH” opracowany przez BP-BDiM TRANSPROJEKT - Warszawa Sp. z o.o. wydanie z 2007r.

Program produkcyjny obejmuje prefabrykowane elementy przepustów drogowych na klasę obciążenia A+Stanag150:

  • rurowe o średnicy fi 60, 80, 100, 120, 150 cm i grubości ścianek 120, 140, 160, 180 mm, długości prefabrykatów w przedziale 990-2990mm. Prefabrykaty łączone na zamki o wysokości 30 lub 35 mm w zależności od grubości ścianki (Tabela: Dane techniczne przepustów rurowych, str. 42),
  • skrzynkowe (zamknięte) 100x100, 120x120, 150x150, 200x150, 200x200, 250x150, 250x250, 300x300, 300x200 cm i długości prefabrykatów w przedziale 990-2990 mm. Prefabrykaty łączone czoło do czoła lub na zamki o wysokości 35 lub 40 mm w zależności od grubości ścianki (Tabela: Dane techniczne przepustów skrzynkowych (zamkniętych), str. 43),
  • skrzynkowe dwudzielne (ceowe) 300x100, 300x150, 350x100, 350x150, 400x100, 400x150, 450x100, 450x150, 450x200 cm i długości prefabrykatów 990 mm (Tabela: Dane techniczne przepustów skrzynkowych dwudzielnych, str. 44). Z elementów prefabrykowanych skrzynkowych dwudzielnych mogą być budowane inne obiekty (ramownice otwarte) o świetle pionowym 150, 200 i 250 cm.

Materiały używane do produkcji prefabrykowanych elementów przepustów:

  • beton klasy C35/45 (B45) lub C45/55 (B55)
  • stal zbrojeniowa klasy A-IIIN dopuszczona do stosowania w budownictwie mostowym (minimalna otulina prętów 4 cm).

Istnieje możliwość wykonania przepustów według indywidualnej dokumentacji technicznej dostarczonej przez klienta.