Elementy denne

Podstawy studzienek dla średnicy DN 1000 mm wykonywane są w wysokościach do 2000 mm. W pozostałych średnicach studni wielkości elementów dennych wykonywane są w wysokościach dostosowanych do potrzeb odbiorcy, w zakresie wymiarowym od 500 mm do H max. (wg. tabeli).

Tabela 1
Dane techniczne elementów dennych - łączenie na uszczelkę (U)


Lp. Wielkosć DN/H mm D wewn.   mm D zewn.   mm H   mm h   mm m   mm Masa   kg
1. DN 1000/500
DN 1000/750
DN 1000/1000
1000 1300 500
750
1000
    796
1230
1315
2.  DN 1200/500
DN 1200/750
DN 1200/1000
1200 1500 500
750
1000
    1146
1520
1984
3. DN 1500/500
DN 1500/1000
DN 1500/1500
DN 1500/2000
DN 1500/2360
1500 1800 500
1000
1500
2000
2360
    1569
2483
3364
4277
5520
4. DN 2000/1000
DN 2000/1500
DN 2000/2000
DN 2000/2360
2000 2300 1000
1500
2000
2360
    3489
4679
5869
7060
5. DN 2500/1500
DN 2500/2000
DN 2500/2360
2500 2800 1500
2000
2360
    6132
7610
9067
6. DN 3000/1000
DN 3000/1500
DN 3000/2000
DN 3000/2500
DN 3000/3000
3000 3300 1000
1500
2000
2500
3000
85 150 5978
7720
8463
11207
12951   

Oznaczenie symboli:
Wwew = Dw
Dzew =Dz

Tabela 2
Dane techniczne elementów dennych - łączenie na pióro-wpust (P-W)


Lp. Wielkosć DN/H mm D wewn.   mm D zewn.   mm H   mm h   mm m   mm Masa   kg
1. DN 800/500
DN 800/750
DN 800/1000
800 980 500 750 1000 40 100 494
611
752
2. DN 1000/500
DN 1000/1000
1000 1200 500 1000 40 150 628
1034
3. DN 1200/500
DN 1200/1000
1200 1400 500 1000 40 150 799
960
4. DN 1500/500 1500 1700 500 40 150 1089
5. DN 2000/500 2000 2300 500 40 150 1661
6. DN 2500/500 2500 2700 500 40 150 2344

Oznaczenie symboli:
Wwew = Dw
Dzew =Dz