Komory żelbetowe

Zastosowanie

Produkowane przez przedsiębiorstwo BEWA komory mogą mieć zastosowanie jako:

  •     Obudowy tłoczni,
  •     Komory wodomierzowe, rozdziału, zasuw,
  •     Kolektory,
  •     Studnie,
  •     Osadniki,
  •     Studnie do wykonywania przecisków, itp.
Budowa

Komory żelbetowe produkowane przez nasze przedsiębiorstwo mogą posiadać przekrój prostokąta lub wielokąta.
Wykonywane są na indywidualne zamówienie zgodnie z dostarczoną lub opracowaną przez nas dokumentacją z betonu klasy C35/45 o nasiąkliwości ≤5%, wodoszczelności W12 i mrozoodporności F150.
Komory mogą być wyposażone w odpowiednie otwory lub posiadać wbetonowane przejścia szczelne. Poszczególne komory mogą być wyposażone w pokrywy z otworami technologicznymi i włazowymi. Ponadto komorę można wyposażyć w odpowiednie stopnie złazowe, drabiny ułatwiające obsługę urządzeń.
W zależności od warunków lokalnych takich jak: agresywność środowiska lub wody gruntowej możliwe jest wykonanie dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego komory lub wykonanie z betonu siarczanoodpornego. Zarówno elementy dolne jak i elementy nadbudowy wyposażone są w procesie produkcji w odpowiednie kotwy transportowe do mocowania zawiesi.

Maksymalne wymiary zewnętrzne elementów komory:

  •     Maksymalna szerokość 3,30 m
  •     Maksymalna długość 13,00 m
  •     Maksymalna wysokość 2,80 m
  •     Maksymalny ciężar elementu 32