Monolityczne zbiorniki żelbetowe


Monolityczne zbiorniki żelbetowe mają zastosowanie jako obudowy do przepompowni ścieków, zbiorniki piasku i szlamu, zbiorniki bezodpływowe (tzw. szamba), studnie itp. Wylewane są w całości z dnem. Przy zestawianiu kilku zbiorników o średnicy Ø2000 mm Ø2500 mm równolegle lub szeregowo można osiągnąć duże pojemności.
Zbiorniki produkowane są w całości z dnem w jednym elemencie do wysokości 2900 mm - w przypadku średnicy Ø 1200 mm, natomiast dla Ø1500 mm, Ø2000 mm, Ø2500 mm do max wysokości 2360 mm. Nadbudowy produkowane są w oparciu o posiadane Aprobaty Techniczne i łączone są przy pomocy uszczelek elastomerowych. W zbiornikach prefabrykowane są przejścia szczelne uniemożliwiające infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. Zbiorniki i nadbudowy produkowane są z betonu klasy minimum B-45 o nasiąkliwości poniżej 5 %.
Dane techniczne zbiorników.

Lp.Średnica wewn. mmŚrednica zewn. mmWysokość max pierwszego elementu z dnem mmWysokość nadbudowy mmWaga najcięższego elementy kg
1100013001000500 do 10001315
2120015002900500 do 27004884
3150018002360500 do 22005191
4200023002360500 do 22007510
5250028002360500 do 22009640

Zbiorniki bezodpływowe (szamba)

Szamba firmy BEWA to szczelne zbiorniki monolityczne, wykonane w technologii żelbetowej. Dostępne są w wersji jedno- i trzykomorowej. Stosownie do potrzeb Klienta oferujemy zbiorniki o pojemnościach od 5 m3 do 65 m3.