Osadniki

Osadniki piasku i szlamu typu BEWA - SF
Osadniki BEWA-SF są urządzeniami przeznaczonymi do oddzielania zawiesin zawartych w ściekach. Oczyszczanie ścieków następuje w wyniku grawitacyjnej sedymentacji zawiesin.
Osadniki wykonywane są w konstrukcji monolitycznej żelbetowej przykrywany od góry płytą żelbetową z włazem żeliwnym. W przypadku dostosowania osadnika do zagłębienia kanału doprowadzającego ścieki można zastosować nadbudowę z kręgów betonowych łączonych przy pomocy uszczelek elastomerowych. Wlot do osadnika wyposażony jest w deflektor dopływu.
Lp. Typ
pojemność czynna
Średnica zewn.
Dz/Dw
mm
Wysokość zbiornika
H
mm
Wysolość dopływu
Hz
mm
Wysokość odpływu
Ho
mm
Średnica rury wlot
DN
mm
Waga
najc.
elementu
kg
1. BEWA SF650 1300/1000 2540 1110 990 160 2327
2. BEWA SF1300 1500/1200 2710 1322 1302 160 3605
3. BEWA SF2500 1800/1500 3010 1592 1570 160-200 4550
4. BEWA SF3500 2300/2000 3260 1290 1270 160-200 6244
5. BEWA SF5000 2300/2000 3660 1790 1770 160-250 6877
6. BEWA SF7500 2800/2500 3885 1700 1680 250 9646
7. BEWA SF8000 2800/2500 3895 1820 1800 200 9646
8. BEWA SF10000 2800/2500 4235 2200 2220 160-250 9646