Płyty pokrywowe

Płyty pokrywowe studzienek kanalizacyjnych wykonywane są jako elementy żelbetowe w dwóch typach, jako elementy łączone na uszczelkę oraz na pióro-wpust. Wszystkie wielkości płyt produkowane są w dwóch klasach nośności 150 ( klasa B ) i 400 kN.

(klasa D) Wszystkie rodzaje i wielkości płyt produkowane są z otworami usytuowanymi centralnie, mimośrodowo lub jako elementy pełne.
Płyty pokrywowe zbrojone są zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną producenta.
Tabela 6
Dane techniczne płyt pokrywowych - łączenie na uszczelkę (U)


Lp. Wielkosć DN
Studni
mm
D
zewn.
mm
D
wewn.
mm
H
mm
d*
mm
m
mm
k Masa
kg
1. DN 3000/600 3000 3300 x 200 600-800 170-270 90 3781

*opcjonalnie wykonujemy otwór 800 mm

Oznaczenie symboli:
Wwew = Dw
Dzew =Dz

Tabela 7
Dane techniczne płyt pokrywowych – łączenie na pióro-wpust (P-W)


Lp. Wielkość DN Studni
mm
D zewn.
mm
H
mm
d*
mm
m
mm
Masa
kg
1. DN 1200/600 B
DN 1200/600 D
1000 1200 120 600 170-270 559
562
1. DN 980/600 B
DN 980/600 D
800 980 220 600 - 188
188
2. DN 1400/600 B
DN 1400/600 D
1200 1400 120
150
600 170-270 796
798
3. DN 1700/600 B
DN 1700/600 D
1500 1700 120
150
600 170-270 1206
1209
4. DN 2200/600 B
DN 2200/600 D
2000 2200 120
150
600 170-270 2253
2259
5. DN 2700/600 B
DN 2700/600 D
2500 2700 120
150
600 170-270 3410
3412

*opcjonalnie wykonujemy otwór 800 mm