Przepompownie

Obudowy do przepompowni i przepompownie ścieków
Przepompownie są zbudowane z monolitycznych zbiorników żelbetowych lub studni z kręgów wykonanych z betonu klasy minimum B-45. Wyposażane są w odpowiednio dobrane pompy, zasuwy, drabinki, uchwyty armatury i prowadnic oraz niezbędne otwory technologiczne i wentylacyjne.
Stosowane pompy produkowane są przez uznanych producentów z kraju i zagranicy, ich dobór prowadzony jest optymalnie do przewidywanych warunków eksploatacji. Pompownie mogą być wyposażane w mikroprocesorowe sterowniki zawierające niezbędne elementy zabezpieczające i monitorujące pracę.