Regulator przepływu

Komora Bewa Hyrdo-Brake składa się z odlanej z betonu komory Bewa bazowej zawierającej zamówiony regulator Hydro-Brake.

Komora Hydro-Brake dostarczana jest na obiekt w postaci nadającej się do natychmiastowej instalacji. Ponieważ regulator przepływu jest już zamontowany w komorze razem z uformowanym wcześniej dnem, czas instalacji skracany jest do minimum. Otwory wlotowe są wykonane przed dostawą tak, aby spełniały dokładnie wymagania projektowe. Otwory odprowadzające są dostępne w zakresie średnic odpowiadającym dokładnie wymaganiom projektowym.
Rurociągi mogą być montowane natychmiast po podniesieniu do odpowieniego poziomu. W zależności od całkowitej projektowanej głębokości komory można dodawać dalsze kręgi betonowe oraz ustawiać płytę zakrywającą (dodaktowe kręgi oraz płyty sprzedawane są oddzielnie).
Rysunek 1 - ogólny widok komory Hydro-Brake z zamontowanym regulatorem przepływu.
Rysunek 4 - Wzorzec przepływu wewnątrz jednostki typu "S" - zależność poziomu wody od jej przepływu.