Separatory koalescencyjne

Przeznaczenie
Separatory koalescencyjnyjne stosuje się na stacjach benzynowych, myjniach samochodowych, drogach, parkingach, w warsztatach samochodowych itp. - wszędzie tam, gdzie istnieje prawdopodobieństwo skażenia wód opadowych olejami, etyliną i zawiesiną.
Budowa
Zadaniem separatora koalescencyjnego jest oddzielanie substancji ropopochodnych z wód opadowych wprowadzanych do kanalizacji. Proces oczyszczania polega na zjawisku koalescencji, tj. łączeniu się drobnych kropli oleju w większe, które tworzą warstwę oleju w górnej części separatora. Separator posiada automatyczne zamknięcie, blokujące wypływ oleju do kanalizacji po zapełnieniu się separatora. Zastosowana konstrukcja zamknięcia uniemożliwia skażenie wód powierzchniowych lub ich wyciek do kanalizacji.