Studzienki kanalizacyjne

Dennice i kręgi betonowe Ø600, Ø800, Ø1000, Ø1200, Ø1500, Ø2000, Ø2500
spełniają wymogi normy DIN 4034 cz. I i II.

Kompletne studzienki kanalizacyjne typu BEWA wykonywane są z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych z betonu klasy minimum B - 45.
Studzienki przeznaczone są do budowy systemów kanalizacji ogólnospławnej ściekowej i deszczowej.

Studzienki mogą składać się z następujących elementów:

  •     podstawy studzienki (element denny)
  •     kręgów nadbudowy
  •     elementów redukujących (płyt pokrywowych, zwężek i płyt redukcyjnych)

Studzienki mogą być wykonywane z elementów produkowanych w dwóch wersjach:

  •     typ U (łączonych na uszczelkę elastomerową)
  •     typ P-W (połączenie na pióro-wpust)
W elementach dennych, na życzenie Klienta, prefabrykowane są kinety oraz montowane są przejścia szczelne umożliwiające podłączenie rur kanalizacyjnych. Ukształtowanie kinety i spocznika, dokonywane są indywidualnie na zamówienie odbiorcy i przewiduje konfigurację wlotów i wylotów (kąty, średnice i rodzaj przejść szczelnych) oraz wysokość kinety.
Przejścia szczelne mogą być zabudowane w trakcie produkcji elementu dennego lub wklejane w uprzednio nawiercony otwór za pomocą wysokiej jakości, zapewniających szczelność, klejów zaprawowych.

Poszczególne elementy studzienek dla zapewnienia wymaganej szczelności łączone są przy pomocy ślizgowych uszczelek elastomerowych. Do montażu poszczególnych elementów wraz z uszczelką należy używać smarów poślizgowych. Smarem należy pokryć zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczanym na dolnym elemencie studni oraz wewnętrzną powierzchnię "zamka" elementu nakładanego na uszczelkę.

W przypadku zastosowania studzienek kanalizacyjnych dla ścieków szczególnie agresywnych chemicznie istnieje możliwość wykonania powierzchni wewnętrznej płyty dennej z materiału o zwiększonej odporności chemicznej. Materiał wykańczający powierzchnię podstawy studzienki i kinety może być dostosowany do indywidualnego zamówienia odbiorcy.