Zamknięte obiegi wody

Zamknięte obiegi wody są rozwiązaniami indywidualnymi, gdzie mogą być użyte separatory, osadniki oraz studnie firmy BEWA. Zadaniem takiego układu jest usunięcie z wody zanieczyszczeń stałych i substancji ropopochodnych.
Zastosowanie zamkniętego obiegu wody w znaczny sposób zmniejsza jej zużycie oraz umożliwia zgodnie z normami odprowadzenie nadmiaru wody do kanalizacji.

W skład oczyszczalni wchodzą:

  1. osadnik szlamu,
  2. komora flotatora,
  3. separator koalescencyjny,
  4. studnie wody oczyszczonej.