Zbiorniki wielosegmentowe, retencyjne


Przeznaczenie

Prefabrykowane zbiorniki wielosegmentowe mają zastosowanie w obiektach szeroko rozumianej gospodarki wodno-ściekowej. Firma BEWA oferuje dwa typy zbiorników wielosegmentowych, zbiorniki Ppoż oraz zbiorniki retencyjne.

Zbiorniki retencyjne są przede wszystkim rezerwuarem wodnym, w którym magazynowana jest woda w czasie jej nadmiaru by mogła być ona spożytkowana w innym okresie. Zbiorniki Ppoż. stanowią pośrednie lub bezpośrednie źródło wody dla urządzeń gaśniczych. Głównym sposobem zasilania zbiorników przeciwpożarowych w wodę jest przyłącze do sieci miejskiej z wykorzystaniem zaworu pływakowego.

Konstrukcja

Zbiorniki zbudowane są z monolitycznych elementów o przekroju prostokątnym, firma BEWA oferuje szeroki zakres wielkości przekrojów, od 1,5 do nawet 3 metrów wysokości. Element początkowy i końcowy zbiornika zamykane są specjalnie przystosowaną do tego płytą żelbetową. Modułowa budowa umożliwia szybki i profesjonalny sposób wykonania na budowie zbiornika o dowolnych, przewidzianych przez projekt parametrach. Konstrukcja umożliwia posadowienia zbiornika zarówno pod, jak i nad powierzchnią gruntu. Zastosowanie specjalnych uszczelek i elementów kotwiących zapewnia prosty, szybki montaż oraz maksymalnie szczelne i długotrwałe połączenie poszczególnych sekcji zbiornika.Konfiguracja elementów, a także rozmieszczenie otworów włazowych, wentylacji oraz przejść szczelnych są uzależnione jedynie o preferencji Klienta.

Wyposażenie zbiornika Ppoż.

  • Rura z króćcem ssawnym
  • Zawór pływakowy
  • Rura wentylacyjna
  • Drabina wykonana ze stopni powlekanych
  • Nasada strażacka


Charakterystyka
Element środkowy i skrajny
Wyszczególnienie Wymiar [m]
długość segmentu 2,50
szerokość wewnętrzna 5,64
szerokość zewnętrzna 6,00
wysokość wewnętrzna 1,50 2,00 2,50 3,05
wysokość zewnętrzna 1,90 2,40 2,90 3,45
grubość ścian bocznych 0,18
grubość płyty górnej 0,20
grubość dna 0,20
grubość płyty skrajnej 0,18
Pojemność wewnętrzna (V) [m3] 21 28 35 43
Waga [t] 18,5 19,5 20,5 22
Waga poszczególnych elementów
Wysokość wew. elementu [m] Masa el.środkowego [t] Masa ściany zamykającej [t]
1,50 18,5 5,1
2,00 19,5 6,5
2,50 20,5 7,8
3,05 22,0 9,3
Pojemność w zależności o konfiguracji
Objętość zbiornika brutto (V) [m3] Ilość el. środk. Ilość el. skrajnych Długość wew. [m] Długość zew. [m]
h=1,50 h=2,00 h=2,50 h=3,05
63 84 105 120 1 2 7,50 7,86
84 112 141 170 2 10,00 10,36
105 141 176 210 3 12,50 12,86
126 169 211 250 4 15,00 15,36
148 197 246 300 5 17,50 17,86
169 225 282 340 6 20,00 20,36
190 253 317 380 7 22,50 22,86
211 282 352 430 8 25,00 25,36
232 310 387 470 9 27,50 27,86
253 338 423 510 10 30,00 30,36
Waga w zależności od konfiguracji
Masa zbiornika [t] Ilość el. środk. ilość el. skrajnych
h=1,50 h=2,00 h=2,50 h=3,05
66 71 77 85 1 2
84 91 97 107 2
103 110 118 128 3
121 130 139 151 4
140 149 159 172 5
158 169 179 194 6
176 188 200 217 7
195 207 221 238 8
213 227 241 261 9
232 247 262 283 10