Zwężki

Zwężki są elementami redukującymi średnicę komory roboczej studni DN 1000 lub 1200 mm do średnicy DN 625 mm, produkowane jako elementy typu U. Zwężki redukcyjne jako zwieńczenie studni zastępują kręgi pośrednie i płyty pokrywowe; fabrycznie wyposażone są w żeliwne stopnie złazowe.
Lp. Wielkość
DN/H
mm
D wewn.
 
mm
D zewn.
 
mm
H
 
mm
h
 
mm
d wewn.
 
mm
D zewn.
 
mm
Masa
 
kg
1. DN 1000/625 1000 1240 600 80 625 865 684
2. DN 1200/625 1200 1470 600 80 625 865 862
3. DN 1500/625 1500 1800 710 85 625 865 1293

Oznaczenie symboli:
Wwew = Dw
Dzew =Dz