Kręgi betonowe

Elementy prefabrykowane do studzienek kanalizacyjnych
Kręgi nadbudowy studzienek kanalizacyjnych są elementami pośrednimi przeznaczonymi do budowy komory roboczej studni i są produkowane w sześciu wielkościach średnic: DN 800 mm, DN 1000 mm, DN 1200 mm, DN 1500 mm, DN 2000 mm, DN 2500 mm, w dwóch wersjach typu U (łączenie na uszczelkę) i typu P-W (łączenie na pióro-wpust).

Standardowe wysokości kręgów to: 250, 500, 1000 mm. Wysokości kręgów dla średnic DN 1200 do DN 2500 mm może być także dostosowana do potrzeb wielkości w zakresie od wysokości 250 mm do H max (dot. elementów łączonych na uszczelkę).

Takie rozwiązanie w zakresie dowolnego doboru wysokości, umożliwia optymalne zaprojektowanie studni o z góry zaplanowanej wysokości.
Kręgi fabrycznie wyposażone są w żeliwne stopnie złazowe mocowane mijakowo w dwóch rzędach w odległości 250 mm.

Tabela 3
Dane techniczne kręgów - łączenie na uszczelkę (U)

Lp. Wielokosć
DN/H
mm
D wewn.

mm
D zewn.

mm
H

mm
h

mm
Masa

kg
1. DN 1000/250
DN 1000/500
DN 1000/1000
do max DN 1000/2000
1000 1250 250
500
1000
2000
65 26
519
1038
1464
2. DN 1200/250
DN 1200/500
DN 1200/1000
DN 1200/1500
DN 1200/2000
do max DN 1200/2900
1200 1500 250
500
1000
1500
2000
do 2900
75 374
748
1495
2243
2990
do 4348
3. DN 1500/500
DN 1500/1000
DN 1500/1500
DN 1500/2000
do ma DN 1500/2360
1500 1800 500
1000
1500
2000
do 2360
85 914
1827
2741
3654
4568
4. DN 2000/500
DN 2000/1000
do max DN 2000/2360
2000 2300 500
1000
do 2360
85 4568
1190
2381
5952
5. DN 2500/500
DN 2500/1000
do max DN 2500/2360
2500 2800 500
1000
do 2300
85 1467
2935
do 8660

Oznaczenie symboli:
Wwew = Dw
Dzew = Dz

Tabela 4
Dane techniczne kręgów nadbudowy - łączenie na pióro-wpust (P-W)

Lp. Wielkość
DN/H
mm
D wewn.

mm
D zewn.

mm
h

mm
Masa

kg
1. DN 800/250
DN 800/500
DN 800/750
DN 800/1000
800 980 40 165
306
447
588
2. DN 1000/250
DN 1000/500
DN 1000/1000
1000 1200 40 203
406
812
3. DN 1200/250
DN 1200/500
DN 1200/1000
1200 1400 40 240
480
960
4. DN 1500/250
DN 1500/500
1500 1700 40 296
591
5. DN 2000/250
DN 2000/500
2000 2200 40 388
775
6. DN 2500/250
DN 2500/500
2500 2700 40 480
960

Oznaczenie symboli:
Wwew = Dw
Dzew = Dz