Studnie do mikrotunelingu

Zastosowanie
Produkowane przez nasze przedsiębiorstwo elementy studni do bezwykopowej metody budowania sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej pozwalają na szybkie i bezpieczne wykonanie inwestycji w najtrudniejszych warunkach. Wysoki poziom wód gruntowych, niewielki plac budowy, gęsta zabudowa to podstawowe przesłanki do zastosowania naszych elementów do wykonania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Proponowane przez nas rozwiązania pozwalają na znaczne skrócenie czasu inwestycji i co za tym idzie na zwiększenie rentowności budowy sieci kanalizacyjnej oraz na zminimalizowanie wpływu naszych działań na środowisko naturalne.
Prosta i szybka zabudowa, dobra podpora dla urządzeń przeciskowych, wyeliminowanie potrzeby wykonywania kosztownej stalowej obudowy wykopu, uniknięcie intensywnego odwadniania spowodowały, że proponowane przez nas studnie znajdują zastosowanie nie tylko jako startowe ale również jako pośrednie i docelowe.
Budowa
Proponujemy elementy studni systemu o średnicach nominalnych DN 2000; DN 2500; DN 3200 Proponowane przez przedsiębiorstwo studnie składają się z części dolnej zakończonej betonowym nożem tnącym ułatwiającym opuszczanie, kręgów nadbudowy oraz końcowego płyty redukcyjnej pozwalającej na dalszą rozbudowę lub płyty pokrywowej.
Dodatkowo w części dolnej w zależności od lokalnych warunków gruntowych istnieje możliwość zastosowania dodatkowego ostrza stalowego ułatwiającego opuszczanie.
Elementy fabrycznie wyposażone są w otwory przejściowe do wykonywania przecisku wykonane zgodnie z indywidualnym zamówieniem Klienta, które są odpowiednio zabezpieczone na czas wykonywania procesu opuszczania. Technologia przewiduje, jeżeli zachodzi taka potrzeba wykonanie specjalnych zagłębień w dolnym elemencie studni w celu prawidłowego zakotwienia i uszczelnienia przeciw-wyporowej plomby betonowej.
Połączenia poszczególnych elementów studni wykonane są, według DIN 4034-1 oraz zaopatrzone w elastomerowe uszczelnienia gwarantujące wodoszczelność studni.
Elementy wyposażone są wewnątrz w specjalne kotwy transportowe.
Dane techniczne kręgów z nożem tnącym (część dolna)

Lp. Wielkość
mm
H
mm
g
mm
D zewn.
mm
Otwory przejściowe
DP mm
Masa
kg
1.
DN 1500
do 2200
150
1800
do 800
max 4019
2.
DN 2000
do 3000
200
2400
do 1000
max 9740
3.
DN 2500
do 3000
200
2900
do 1200
max 11950
4.
DN 3000
do 3000
150
3300
do 1200
max 10460
5.
DN 3200
do 3000
250
3700
do 1200
max 19100
Dane techniczne kręgów nadbudowy

Lp.
Wielkość DN
mm
h
mm
g
mm
Dp
mm
Masa
kg
1.
DN 1500
do 2200
200
do 800
max 4019
2.
DN 2000
do 3000
200
do 800
max 8120
3.
DN 2500
do 3000
200
do 800
max 9960
4.
DN 3000
do 3000
150
do 800
max 10460
5.
DN 3200
do 3000
250
do 800
max 15920
Dane techniczne - betonowy nóż tnący

Lp.
Wielkość Dn
mm
ho
mm
hn
mm
g
mm
gn
mm
gk
mm
gw
mm
1.
DN 1500
-
300
150
10
80
20
2.
DN 2000
400
300
200
10
80
20
3.
DN 2500
400
300
200
10
80
20
4.
DN 3000
-
300
150
10
80
20
5.
DN 3200
400
300
250
10
90
20
Dane techniczne - płyty redukcyjne

Lp.
Wiekość Dn
mm
D zewn.
mm
D wewn.
mm
d otw.
mm
H
mm
S
mm
Masa
kg
1.
DN 1500
1800
1553
1000
200
90
 
2.
DN 2000
2400
2153
1000
200
90
2034
3.
DN 2500
2900
2653
1000
200
90
3265
4.
DN 3000
3300
3053
1000
200
90
3873
5.
DN 3200
3700
3453
1000
200
90
5316
Dane techniczne - płyty pokrywowe

Lp.
Wiekość Dn
mm
D zewn.
mm
D wewn.
mm
d otw.
mm
H
mm
S
mm
Masa
kg
1.
DN 1500
1800
1553
625/800
200
90
 
2.
DN 2000
2400
2153
625/800
200
90
2034
3.
DN 2500
2900
2653
625/800
200
90
3265
4.
DN 3000
3300
3053
625/800
200
90
 
5.
DN 3200
3700
3453
625/800
200
90
5316